ગુજરાતનું 2023-24 નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર થયું જાહેર। Gujarat New Academic Calendar

ગુજરાતનું 2023-24 નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર થયું જાહેર। Gujarat New Academic Calendar

ગુજરાતનું 2023-24 નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર થયું જાહેર । Gujarat New Academic Calendar : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા વર્ષ 2023-24નું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર …

Read More

આધાર કાર્ડને રેશન કાર્ડ સાથે લિંક વહેલી ટકે કરો, લિંક કરેલ નહિ હોય તો તમને મળશે નહિ મફત રાશન

આધાર કાર્ડને રેશન કાર્ડ સાથે લિંક વહેલી ટકે કરો, લિંક કરેલ નહિ હોય તો તમને મળશે નહિ મફત રાશન

આધાર કાર્ડને રેશન કાર્ડ સાથે લિંક વહેલી ટકે લિંક કરો : ભારત સરકાર નાગરિકોના હિતોના રક્ષણ માટે અનેક દસ્તાવેજો જારી કરે છે; આવો જ એક …

Read More

સની દેઓલ ના પુત્ર કરણ ની લગ્નની તારીખ આવી

સની દેઓલ ના પુત્ર કરણ ની લગ્નની તારીખ આવી : ટૂંક સમયમાં બી-ટાઉનના ફેમસ દેઓલ પરિવારમાં શરણાઈ વાગવા જઈ રહી છે. અભિનેતા સની દેઓલનો મોટો …

Read More